VIP Limo
handelsbetingelser

Priser og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen.

Betalingsbetingelser:

Priser og specifikationer for den bestilte kørsel, fremgår af det fremsendte tilbud- og/eller ordrebekræftelsen.

Forudbetalingen er altid kr. 1000,- pr. tur. Dette er bindene og kan derfor ikke refunderes. Dog kan der være undtagelser, hvis bilen kan nå at blive udlejet til anden side eller ved dokumenteret sygdom, ekstreme vejrforhold, terror trusler eller død. Hvis dette er tilfældet, kan bestillingen gemmes til en senere lejlighed eller pengene kan refunderes.

Bemærk at en forudbetaling, skal foregå senest 3 dage efter tilbuddet er fremsendt. Dette sikrer dig, at limousinen er reserveret til dig og dermed ikke kan lejes ud til anden side i det ønskede tidsrum.

Har du bestilt limousinen i et ønsket tidsrum og dette bliver ændret enten under, eller op mod selve kørslen, så vil beløbet der svarer til den afkortede tid ikke blive refunderet. Limousinen har været låst til kunden og dermed har vi ikke haft mulighed for at leje den ud til andre.
3 dage, før den bestilte kørsel skal udføres, skal restbeløbet være betalt.

Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer, som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges et beløb for den forøgede tid pr. påbegyndt halve time. Beløbet skal overføres på Mobilepay eller betales kontant, efter aftale med chaufføren. Det er ikke muligt, at betale med kreditkort o.lign. Dog kan dette kun ske, hvis der er mulighed for det i kalenderen.

Hærværk/Ekstraordinær rengøring af vogn:

Det er bestilleren af kørslen, som har ansvaret for, at deltagerne der er med under kørslen, ikke forårsager skader på vores limousine og lignende. Såfremt det sker, vil udbedringen af eventuelle skader blive faktureret til bestilleren af kørslen.

Det er bestilleren af kørslen, som har ansvaret for, at deltagerne der er med under kørslen, ikke er årsag til unødvendig stor rengøring. Sker dette, vil udgiften til rengøringen blive faktureret til bestilleren af kørslen.

Der må ikke medbringes egne drikkevarer, uden dette er aftalt ved bestillingen. Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 500,-  som pålægges bestilleren, hvis ikke dette bliver overholdt.

Der må ikke indtages nogle former for mad eller andet spiseligt i limousinen.
Rygning i limousinen er ikke tilladt. Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 5000,-  som pålægges bestilleren, hvis ikke dette bliver overholdt.
Medbringelse og indtagelse af narkotika er ikke tilladt.

 

Reklamation: 

Hvis der under kørslen skulle opstå situationer, som kunden ikke er tilfreds med, skal dette meddeles chaufføren med det samme. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte VIP Limo.

Vi sørger for at limousinen altid bliver rengjort inden afhentning. Eventuelle misfarvninger eller brud, på sko, tøj o. lign. i forbindelse med transport i vores køretøjer er force majeure og erstattes ikke.
Mekanisk
: Hvis limousinen punkterer, eller der sker andre uforudsete uheld, hvorved den bestilte tur ikke kan gennemføres, vil bestilleren få pengene refunderet. 

 

Øvrige forhold:

Hvis kørsel over flere dage ønskes, så er det bestilleren der skal sørge for indkvartering og bespisning af chaufføren. Er dette ikke tilfældet, faktureres udgiften hertil bestilleren, med mindre andet er aftalt.

Udgifter til bro- eller færgeoverfarter er ikke inklusiv i de vejledende priser og vil derfor blive opkrævet ifm. bestillingen af kørslen. Dette skal af aftales på forhånd ved bestilling.

 

 

Glemte sager:

Glemte sager vil efter udført kørsel blive taget med tilbage til os, hvor de kan afhentes efter nærmere aftale. Bestilleren vil modtage en påmindelse om at der er glemte sager fundet i vognen. Dette vil dog tidligst ske når den er tilbage på plads fra turen. VIP Limo hæfter på ingen måde for glemte sager i vores limousine.