VIP Limo
handelsbetingelser

Handelsbetingelser for VIP Limo:

Velkommen til VIP Limo.
Før du benytter vores limousine-tjenester, bedes du venligst læse og forstå nedenstående handelsbetingelser, da de udgør den juridiske ramme for vores samarbejde.

Betalingsvilkår: For at bekræfte en booking kræver vi en forudbetaling på 1000 kroner. Restbeløbet skal betales senest 14 dage inden den planlagte kørsel. Betaling kan foretages ved bankoverførsel, andre godkendte betalingsmetoder. Kørslen vil ikke blive bekræftet, før betalingerne er modtaget. Der vil blive sendt en faktura ud med flere informationer på inden. Hvis turen der skal køres er inden 14 dage fra bestillingen vil forudbetalingen bestå af hele turens beløb.

Priser og fakturering: Priserne for vores limousine-tjenester vil blive fastlagt ved booking og bekræftet i den endelige faktura. Eventuelle ændringer i kørselsplanen eller ekstra ydelser kan påvirke den endelige pris og skal godkendes af VIP Limo. Fakturaer udstedes elektronisk og skal betales rettidigt.

Annullering og ændringer: Da forudbetalingen er bindende kan dette ikke blive refunderet. Dog kan der være undtagelser, hvis bilen kan nå at blive udlejet til anden side eller ved dokumenteret alvorlig sygdom af bestilleren, ekstreme vejrforhold, terror trusler eller død. Hvis dette er tilfældet, kan bestillingen gemmes til en senere lejlighed eller pengene kan refunderes.
Har du bestilt limousinen i et ønsket tidsrum og dette bliver ændret enten under, eller op mod selve kørslen, så vil beløbet der svarer til den afkortede tid ikke blive refunderet. Limousinen har været låst til kunden og dermed har vi ikke haft mulighed for at leje den ud til andre.

Reklamation: Vi værner om vores kunders tilfredshed, og derfor opfordrer vi til, at eventuelle utilfredsstillende situationer under kørslen øjeblikkeligt meddeles til chaufføren. Hvis en situation ikke løses tilfredsstillende i øjeblikket, bedes kunden straks kontakte VIP Limo for yderligere assistance.

For at sikre en behagelig oplevelse sørger vi altid for, at limousinen er rengjort inden afhentning. Vi påtager os dog ikke ansvar for eventuelle misfarvninger eller brud på sko, tøj eller lignende i forbindelse med transporten i vores køretøjer, da dette betragtes som force majeure og derfor ikke vil blive erstattet.

I tilfælde af mekaniske problemer, såsom punktering eller andre uforudsete uheld, som forhindrer den bestilte tur i at blive gennemført, vil bestilleren modtage en fuld refusion af betalingen for kørslen. Vi værdsætter vores kunders tillid og stræber altid efter at levere en pålidelig og kvalitetsorienteret service.

Ansvar og hærværk: Kunden er ansvarlig for enhver skade eller hærværk begået af dem selv eller deres medrejsende under kørslen. Eventuelle omkostninger til reparation eller rengøring som følge af skader eller hærværk vil blive faktureret kunden efterfølgende.

Glemte sager: Vi påtager os intet ansvar for glemte ejendele i limousinen efter afslutningen af kørslen. Kunden opfordres til at tjekke limousinen grundigt for personlige ejendele, inden de forlader køretøjet. Hvis glemte sager bliver opdaget efter kørslen, vil vi gøre vores bedste for at opspore ejeren, men vi kan ikke garantere genfinding.

GPS Tracking i limousinerne: Vores limousiner er udstyret med GPS-tracking, der anvendes i tilfælde af uenighed om turens varighed. Disse data bruges kun internt til at validere turens længde og vil ikke blive delt med tredjeparter, medmindre det er påkrævet ved lov.

Kørsel og sikkerhed: Vores chauffører vil altid bestræbe sig på at levere en sikker og behagelig kørselsoplevelse. Kunden og deres medrejsende forpligter sig til at overholde alle sikkerhedsregler og lovmæssige bestemmelser under kørslen. Misbrug, overstadig adfærd eller enhver handling, der sætter chaufførens eller passagerernes sikkerhed i fare, vil ikke blive tolereret.

Force Majeure: Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser, aflysninger eller ændringer, der skyldes uforudsigelige omstændigheder eller force majeure, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, strejker, politiske uroligheder eller lignende begivenheder.

Fortrolighed: Vi respekterer kundens privatliv og vil ikke videregive eller dele nogen personlige oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med kørslen, med tredjeparter uden kundens samtykke, medmindre det er påkrævet ved lov.

Narkotika og Rygning

Narkotika: Det er strengt forbudt at medbringe, bruge, besidde eller distribuere narkotika eller andre ulovlige stoffer i vores limousiner. Enhver form for narkotikaaktivitet vil blive rapporteret til de relevante myndigheder, og kørslen vil omgående blive afbrudt uden nogen form for refusion.

Alkohol og rygning: Vi tillader ikke brug af ulovlige stoffer eller overdreven alkoholforbrug i vores limousiner. Kunder og deres medrejsende må ikke medbringe eller forbruge alkohol, der er ulovligt ifølge lokale love eller forårsager overstadig adfærd. Desuden er rygning ikke tilladt i vores limousiner, og eventuel rygning vil resultere i en rengøringsgebyr efter kørslen. Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 5000,-  som pålægges bestilleren, hvis ikke dette bliver overholdt.

Overholdelse af love og regler: Kunder og deres medrejsende er forpligtet til at overholde alle gældende love, regler og forskrifter, herunder trafikregler og andre lovmæssige bestemmelser under kørslen. Overtrædelse af lovene vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende juridiske procedurer.

Ansvar: Vi fralægger os ethvert ansvar for kunder og deres medrejsendes handlinger i forbindelse med brug af vores limousine-tjenester. Kunden er fuldt ud ansvarlig for eventuelle skader, tab eller krav, der måtte opstå som følge af deres handlinger eller overtrædelser af disse handelsbetingelser.

Ved at benytte vores limousine-tjenester accepterer du og dine medrejsende at overholde disse handelsbetingelser. Vi ser frem til at give jer en eksklusiv og behagelig kørselsoplevelse med vores luksuriøse limousiner og professionelle chauffører.